VANDE TEKST (JURAMENTUM ESTHONICUM)

Minna N.N. toiwutan ninck wannun Jummala ninck temma pöha Evangeliumi Jure, et minna pean ninck tahan minno oige Kunninga ninck Pärris Fürstisz tutta ninck pidada sedda üpris  Korge Fürsti ninck Isanda, Carel sedda XII. Rozie Gothi ninck Wendi Rahwa Kunningas  & c. Kui üx auvs Soddamees ninck teener trulick ninck Sanna wottlick olla. See ausaliko Kunninga ninck temma Riki tullus otzida, kachio ninck keik kurja errakeelda ninck kända, mis minna woin Sest sammast aicksambald teda anda, ninck Minna tahan kahs See ausalicko Kunninga Säetut ninck ette loetut Sodda kescut ninda palio kui Minna Suttan perra ellada. Ja ninda kui ühel trulikull Soldatill hästi sünnib. See olgo Slahingin tormi Joocksmissen egk mis suckusse asja tallitamissen Minnult Woix tächtud sada see olgo merre ehk Mah pähl mind kowast ninck hesti piddada. Minna pean ninck tahan kahs see Ausalico Kunninga Riki tullus See olgo Wachti piddamisen egk töö teggemissen egk mis see ollex Mis Minnole kesckitas, wirck ninck ussin olla. Mino üllemball ninck allemball pählikull tahan Minna Sanna wottlick olla keick mis nemmat See Ausalico Kunninga tenistussen keskewat nobbedald tahan perra tulla, sest Regimentist, ninck Compagniist, kumba all Minna ollen pantut, ey taha Minna mitte paggedda egk Salaja ennast piddada ninck ninda kauwa kui Minna Suttan ninck arendan wastu Piddada, et Minna Sedda keick Kindlast ninck illmakeelmata tahan perra ellada. Sedda toiwutan ninck wannun ninda tottelickult kuj Jummal Mind awitako Iho ninck hinge polest. Amen.

allikas: R.Raag "Minna tootan ninck wannun". 1697. aasta eesti sõdurite vandetõotuste keelest. - Akadeemia nr 4, 1993, lk 699-701