Ooberst b. von der pahleni harju maarügemendile tallinnas augustis 1704. aastal ühes kuus väljastatud ratsioonid ehk portsjonid

Staap:

Ooberst
8 portsjoni
Ooberstleitnant
6 portsjoni
Major
4 portsjoni
Rügemendi kortermeister
2 portsjoni
Rügemendi preester
1,5 portsjoni
Audiitor
1,5 portsjoni
Rügemendi velsker
1,5 portsjoni
Kompaniid:

8 kaptenit
24 portsjonit
16 leitnanti ja lipnikku
32 portsjonit
12 allohvitseri
15 portsjoni
14 alamastme allohvitseri
17 1/2 portsjoni
45 kapralit
56 1/4 portsjoni
6 profossi
71 1/2 portsjoni
22 trummarit
22 portsjoni
831 reameest
831 portsjoni

Võimalik oli ka sõduri päevane ratsioon:
(F.G. Bengtssoni järgi)

850 grammi liha
850 grammi leiba
2 1/2 liitrit kerget õlut
200 grammi võid või pekki
1/2 liitrit herneid või tangu
sool
2 krossi viina ja tubaka jaoks (tubakat võidi jagada ka ratsiooni siseselt)

Allikas: RSA, Rullor 1704: 17; F.G. Bentgtsson Karl XII:s levnad, II. Tredje boken. Malmö, 1980, s. 65.