harju rügemendi nekrutikutse 1708. aastast


Harju maarügemendi nekrutikutse tühikutega blankett 1708. aastast
Allikas: Eesti Ajalooarhiiv

Tõlge:
Härra parun ning ooberst Bogislaus von der Pahlen on minule sisse andnud nimekirja mõisatest, mis 1701. kuni 1704. aastani kaasa arvatud on nõutud nekrutite sõduriks andmisel olnud kohustatud, kuid pole veel välja antud. Kuna nende mõisate hulgas on ka (X) mõis, mille kohta nimekiri seisab teisel leheküljel, siis annan ma sellega (X nimi) oma ametliku ja ülemusliku korralduse, et ta selle 14 päeva jooksul kättesaamisest arvates (X nekrutite nimed) üle annaks, et seepärast ei oldaks sunnitud tegema teistsugust korraldust.
Kirjandus ja allikas: EAA, F. 1-2-36, lk 299; Eesti rahva ajaloost Põhjasõja aastail, lk 77 (teksti on veidi parandatud)