Üldvaade Harju rügemendi võitlusteest

     1701.a. andis Rootsi kuningas Karl XII korralduse maalt jalaväerügementide loomiseks ja nekrutite võtmiseks rootsi väkkevõtu- üleskirjutuse (rootsi k. utskrivning, ingl. k. conscription, saksa k. Ausschreibung) kujul Eestimaa kubermangus.
     Moodustati neli maarügementi - Harju, Viru, Järva ja Läänemaa. Sõdurite ülalpidamine palga ja mundri näol toimus maalt taludest. Selleks liideti mitu talu. Mitme talu liitu nimetati rooduks (rootsi ja saksa k.Roote). Roodutalud andsid endi keskelt tegevteenistusse võetud maasõdurile aastapalga rahas ja univormi koos juurdekuuluvate esemetega. Uued univormid võidi tellida ka Stockholmist Riidekambrist (Klädkammaren). Relvad andis riik. Kui sõdur langes rivist välja, tuli roodul anda teenistusse uus mees. Tegevteenistusse astunud sõduri toidumoona eest hoolitses riik. Selline väkkevõtt- üleskirjutus (utskrivning) jäi Harju maarügemendis kehtima kuni sõjategevuse lõpuni. (NB! Rootsi Sõjaarhiivis munsterrollide kogus säilitatavas Harju maarügemendi 1710.a. munsterrolli arhiivipoolses kaasaegses ülevaates on ekslikult märgitud nagu oleks tegu "värvatud"(värvade) rügemendiga. Vt. Rootsi Sõjaarhiiv, Rullor 1710: 16 LINK, vajab kasutajakonto olemasolu). Värvatud väeosad moodustati vabatahtlikkuse teel, üleskirjutusväeosad aga väekohusluse teel.
     Kuna sõjaartiklid ja vande andmistekstid olid selleks ajaks tõlgitud eesti keelde ning eesti keele kasutamist on maarügementide väljaõppel ka nõutud, siis võib järeldada, et ka Harju maarügemendi komandokeel oli eesti keel, nii nagu ka vanne Rootsi kuningale anti eesti keeles.
     Harju rügement saadeti kohe peale moodustamist Eestimaa provintsist Liivimaale ehk tänasesse Lõuna-Eestisse. Rügemendi ülemaks oli ooberst Bogslaus von der Pahlen. Siin paigutati rügement Tartu eeslinnadesse ja üks osa palissaadidega kindlustatud laagrisse Ahja jõel. Siin asuti terve 1701.a. sügis.
     1701.a. talvel algas vene vägede uus pealetung Liivimaal.
     9. jaanuaril 1702 (27. detsembril 1701 vana kalendri järgi) lõid vene väed B.Sheremetjevi juhatusel rootsi kindralmajor W. A. Schlippenbachi väikest väliväge lahingus Erastvere all. Seejärel pöördusid vene väed Harju rügemendi laagri suunas Ahjal. Harju rügemendi värsked nekrutid ei pidanud vastu ja lükkasid suurtükid jõkke ning põgenesid kindlusest Tartusse.
     Aastatel 1702-1703 tegutsesid Harju rügemendi sõdurid Tartu sõjalaevastikus. 28-30 mail 1702 löödi vene laevastikku lahingus Mehikoorma all, kuid kaotati jaht Flundran (eesti k. Lest).
1-3 juunil löödi vene laevastikku lahingus Emajõe suudmes.
12. juulil sattus madalikule suuremaid aluseid Tartu laevastikus, "Vivat", mis lasti õhku niipea, kui ründavad vene väed selle pardale olid roninud.
1703.a. mais riisus ja põletas vene laevastik Peipsi läänerannikut. Tartu laevastik peletas nad Liivimaa rannast eemale ning jälitas üle järve kuni Pihkvani. Venelased hülgasid laevad ja põgenesid Pihkva müüride taha. Vene laevad põletati maha. Seejärel tegutses Tartu laevastik Kolpino piirkonnas, kus saadi vange ning põletati maha 14 vene küla ja kallastele toodud laevaehitusmaterjal.
2. juunil taandus 50- lodjaline vene uus laevastik Tartu laevastiku lähenedes Pihkvasse tagasi. Seejärel põletati vene külasid Oudova piirkonnas ning löödi minema vene ratsaväeosad. Tartu laevastik jäi 1703.a. Peipsi järve peremeheks.
     Olud Tartus ei olnud ooberst von der Pahlenile sugugi meeltmööda. Ta kurtis Tartu garnisoniülema ooberst Skytte ülekohtu üle, samuti ei meeldinud talle majutuspaigad eeslinnades. Rügemendis oli väga palju haigeid, paljud olid lastud ajutiselt koju puhkusele. 1704.aastaks õnnestus tal saavutada tagasitulek koduprovintsi Eestimaale ja kuni sõja lõpuni asus Harju rügement Tallinnas. 30. augustil 1705 võis ooberst von der Pahlen kuningale kirjutada, et tema Harju rügement "on heal jalal, hästi korraldatud ja hästi välja õpetatud." (wohl ausgebildet und exercierat). Samal 1705.a. üritas Rootsi admiraliteet läbi viia dessandi Peterburi ees asuva Kroonlinna kindluse alla Retusaaril (praegune Kotlin). Karlsrkonast saabus Soome lahele rootsi Nyeni eskaader admiral Ancarstierna juhtimisel. Admiral andis kapten Lillie'le käsu võtta Tallinnast peale Harju rügement ning takistada võõrriikide laevade liikumist Narva ja Peterburi. Edasi liiguti koos Kroonlinna alla. Siin tõrjuti teelt eemale küll vene laevastik, kuid dessandi maale saatmine paatidel ebaõnnestus täiesti- vesi oli rünnakukohas liiga madal ja rootsi liinilaevadel ei õnnestunud suurtükitulega oma dessanti katta. Harju rügement kaotas dessandiga 20 meest. Tagasi tulles seilas kapten Lillie oma Harju rügemendiga Soome lahel Kolga lahe ja Suursaari vahel patrullides. Edaspidi jäi Harju rügement Tallinna garnisoni kuni sõja lõpuni.
     1707.a. saadeti Stockholmist Harju rügemendile uued lipud ning tüüpiline sini-kollane karoliinlik vormirõivastus, mida kanti kuni Tallinna kapituleerumiseni 29. septembril 1710.a.